logo Hour Of Code Việt Nam

TUYỂN SINH LỚP HỌC ONLINE CHÀO HÈ 2024

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu về kiểu dữ liệu chuỗi – String trong lập trình Python rồi và chuỗi trong Python được hỗ trợ rất mạnh, không biết đối với kiểu dữ liệu số – number thì sẽ được Python hỗ trợ như thế nào nhỉ? chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé.

Nội dung bài học

  • Kiểu dữ liệu số – number trong Python.
  • Ép kiểu số.
  • Các toán tử.

1, Kiểu dữ liệu số – number trong lập trình Python.

Một biến được khai báo là kiểu dữ liệu number trong Python thì xét về mặt lưu trữ bộ nhớ thì nó sẽ không thay đổi được giá trị, mà khi chúng ta gán giá trị mới cho biến đó thì thực chất nó sẽ tạo ra các ô nhớ mới khác để lưu trữ giá trị mới đó.

Trong Python hỗ trợ chúng ta 3 kiểu dữ liệu dạng number như sau:

  • int kiểu số nguyên kiểu này có kích thước không giới hạn (python 2 thì bị hạn chế).
  • float kiểu số thực. Kiểu này ngoài kiể viết bình thường ra thì nó cũng có thể được hiển thị dưới dạng số mũ E (VD: 2.5e2 = 250).
  • complex kiểu số phức đây là kiểu dữ liệu rất ít khi được sử dụng tới, nên mình sẽ không giải thích thêm ở đây.

Nếu như bạn muốn giải phóng một vùng nhớ cho một biến trong Python thì bạn có thể sử dụng lệnh del với cú pháp sau:

del avariableName
//hoặc xóa nhiều biến
del avariableName1, avariableName2,…, avariableName3

Trong đó, avariableName, avariableName1,… là các biến mà bạn muốn giải phóng.

VD:

age = 22
print(age) # in ra số 22 trên màn hình

del age
print(age) //chúng ta sẽ nhận được thông báo trên màn hình # name ‘age’ is not defined

2, Ép kiểu số.

Trong bài “khai báo biến trong Python”, Hour Of Code Vietnam cũng đã trình bày về phần này rồi, nên bạn nào cần thì có thể quay lại đọc tại đây.

3, Các toán tử.

Với tất cả các ngôn ngữ lập trình, việc sử dụng các toán tử trong tính toán là rất quan trọng, vì vậy Hour Of Code cũng sẽ cung cấp cho các bạn một số các toán tử thường dùng trong lập trình python

Ở đây Hour Of Code Vietnam lấy ví dụ biến a = 5b = 10:

Toán Tử Ví Dụ Chú Thích
+ a + b // 15 Phép cộng.
a – b // -5 Phép trừ.
* a * b // 50 Phép nhân.
/ a / b // 0.5 Phép chia.
% a % b //22 Phép chia lấy dư.

Trong bài kiểu dữ liệu số – number trong lập trình Python thì nó hoàn toàn giống với ngôn ngữ khác và ở phần này các bạn chỉ cần lưu ý các phương pháp lưu trữ vùng nhớ của kiểu dữ liệu number trong Python là được. Chúc các bạn có những buổi học hiệu quả, hẹn gặp lại trong các bài sau.

Hour Of Code Việt Nam

Table of Contents

Share this post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Related posts

Thông tin tuyển sinh 2024

Khóa học lập trình ONLINE tại Hourofcode (Chào hè – 2024) Mùa hè sắp đến, và đây là cơ hội tuyệt vời cho các em

Read More »

Keep in touch

Hãy đăng ký email để nhận được những thông tin khuyến mãi cũng như chính sách học phí tốt nhất dành cho bé.