logo Hour Of Code Việt Nam

TUYỂN SINH LỚP HỌC ONLINE CHÀO HÈ 2024

Ở các phần trước chúng ta đã được Hour Of Code Việt Nam giới thiệu về các kiểu dữ liệu như string, number, list, tuple. Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một kiểu dữ liệu cuối cùng trong 5 kiểu dữ liệu chuẩn của ngôn ngữ lập trình Python đó là Dictionary.

Nội dung bài học

 • Khái niệm Dictionary?
 • Truy cập đến các phần tử trong dictionary.
 • Thay đổi giá trị của dictionary.
 • Xóa phần tử trong diction.
 • Dictionary lồng nhau.

1, Khái niệm Dictionary?

Kiểu dữ liệu dictionary trong lập trình Python là một kiểu dữ liệu lưu trữ các giá trị chứa key và value , nhìn một cách tổng quát thì nó giống với Json. Và đối với kiểu dữ liệu này thì các giá trị bên trong nó không được sắp xếp theo một trật tự nào cả.

Để khai báo một dictionary chúng ta sử dụng cặp dấu {} theo cú pháp sau:

{key1: value1, key2: value2,…, keyN: valueN}

Trong đó: key1: value1, key2: value2,…, keyN: valueN là các keygiá trị của kiểu dữ liệu dictionary.

Tên của key trong Dictionary cần phải tuân thủ theo một số quy tắc sau:

 • Các phần tử đều phải có key.
 • Và Key chỉ có thể là số hoặc chuỗi.
 • Key phải là duy nhất, nếu không nó sẽ nhận giá trị của phần tử có key được xuất hiện cuối cùng.
 • Key khi đã được khai báo thì không thể đổi được tên.
 • Key có phân biệt hoa thường.

VD: Khi chúng ta khai báo một dictionary có tên là person.

person = {
‘name’: ‘Billy Nguyễn’,
‘age’: 34,
‘male’: True,
‘status’: ‘Married’
}

2, Truy xuất các phần tử trong dictionary.

Chúng ta biết rằng các phần tử trong dictionary được sắp xếp không theo một thứ tự nào cả, nên cũng chính vì điều đó mà chúng ta không thể nào sử dụng được cú pháp như đối với stringlist mà chúng ta sẽ dựa vào các key của nó để truy xuất.

Để truy cập đến các phần tử trong dictionary thì các bạn sử dụng cú pháp sau:

dictName[key]

Trong đó:

 • dictName là tên của của dictionary.
 • keytên của key các bạn muốn lấy ra trong dictionary.

VD: Hour Of Code sẽ lấy ra namestatus của dictionary person được khai báo ở trên.

person = {
‘name’: ‘Billy Nguyễn’,
‘age’: 34,
‘male’: True,
‘status’: ‘Married’
}

person[‘name’] # Billy Nguyễn

person[‘status’] # Married

3, Thay đổi giá trị của dictionary.

Để thay đổi giá trị của phần tử dictionary trong ngôn ngữ lập trình Python thì ta cũng là tương tự như đối với list là truy cập đến phần tử cần truy cập và thay đổi giá trị của nó.

VD: Hour Of Code sẽ đổi thông tin age của person thành 20.

person = {
‘name’: ‘Billy Nguyễn’,
‘age’: 34,
‘male’: True,
‘status’: ‘Married’
}

person[‘age’] = 20
print(person)
#{‘name’: ‘Billy Nguyen’, ‘age’: 20, ‘male’: True, ‘status’: ‘Married’}

4, Xóa phần tử trong diction.

Để xóa một phần tử trong dictionary thì chúng ta sử dụng hàm del và chọn phần tử cần xóa.

VD:

person = {
‘name’: ‘Billy Nguyễn’,
‘age’: 34,
‘male’: True,
‘status’: ‘Married’
}

del person[‘status’]
print(person)
#{‘name’: ‘Billy Nguyen’, ‘age’: 20, ‘male’: True}

Và nếu như bạn muốn xóa tất cả các phần tử bên trong dictionary thì bạn sử dụng phương thức clear theo cú pháp:

dictName.clear()

Trong đó, dictName là dictionary mà bạn muốn xóa hết phần tử.

VD:

person = {
‘name’: ‘Billy Nguyễn’,
‘age’: 34,
‘male’: True,
‘status’: ‘Married’
}

person.clear()
print(person)
#{}

Và nếu như bạn muốn xóa hẳn dictionary thì bạn dùng hàm del để xóa.

VD:

person = {
‘name’: ‘Billy Nguyễn’,
‘age’: 34,
‘male’: True,
‘status’: ‘Married’
}

del person
print(person)
#error: name ‘person’ is not defined

5, Dictionary lồng nhau.

Cũng giống như kiểu dữ liệu list, tuple thì trong dicrtionary các bạn cũng có thể lồng bất kỳ kiểu dữ liệu nào bạn thích vào trong nó.

VD: Chúng ta sẽ lồng một dictionary vào trong dictionary và đồng thời truy vấn luôn đến dictionary con.

person = {
‘name’: ‘Billy Nguyễn’,
‘option’: {
‘age’: 34,
‘male’: True,
‘status’: ‘Married’
}
}

print(person[‘option’][‘age’])
# 34

Đây là một kiểu dữ liệu khá thú vị trong lập trình Python nhưng nó cũng sẽ làm bạn gặp ko ít rắc rối khi mới làm quen, vì thế hãy luyện tập nhiều hơn với kiểu dữ liệu này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bài tiếp theo. Chúc các bạn có những buổi học thú vị và hiệu quả.

Hour Of Code Việt Nam

Table of Contents

Share this post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Related posts

Thông tin tuyển sinh 2024

Khóa học lập trình ONLINE tại Hourofcode (Chào hè – 2024) Mùa hè sắp đến, và đây là cơ hội tuyệt vời cho các em

Read More »

Keep in touch

Hãy đăng ký email để nhận được những thông tin khuyến mãi cũng như chính sách học phí tốt nhất dành cho bé.