logo Hour Of Code Việt Nam

TUYỂN SINH LỚP HỌC ONLINE CHÀO HÈ 2024

Ở bài trước chúng ta đã được Hour Of Code Vietnam giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Python, các cú pháp cơ bản trong Python. Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu về cách khai báo biến và các kiểu dữ liệu trong Python.

Nội dung trong bài này bao gồm:

 • Khai báo biến trong Pyhton.
 • Các kiểu dữ liệu trong Python.
 • Kiểm tra kiểu dữ liệu.
 • Ép kiểu dữ liệu trong Python.

1, Khai báo biến trong python

Để khai báo biến trong Python thì chúng ta sử dụng cú pháp:

Tenbien=giatri

Trong đó:

 • tenBien là tên của biến mà các bạn muốn đặt. Tên biến nàyphải được bắt đầu bằng chữ cái hoặc ký tự _ và nó có phân biệt hoa thường, không bắt đầu bằng chữ số và các ký tự đặc biệt
 • giaTri là giá trị của biến mà bạn muốn gán.
  VD: Khai báo một biến name trong Python.

name=”Hour Of Code Vietnam”

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể khai báo nhiều biến bằng 1 giá trị trên 1 lần khai báo.

a=b=c=2018

Hay là khai báo nhiều biến với các giá trị tương ứng của nó trên 1 dòng.

name, age, address = “Hour Of Code Vietnam”, 3, “Ha Noi”

2, Các kiểu dữ liệu trong Python.

Python cũng giống như một số các ngôn ngữ bậc cao khác, khi ta khai báo biến thì kiểu dữ liệu của nó sẽ tự động được detect. Vì vậy nên chúng ta cũng không phải quá vất vả khi khai báo 1 biến.

VD: Các kiểu dữ liệu cơ bản trong python.

name = “Hour Of Code Vietnam”
#string

age = 22
#integer

point = 8.9
#float

option = [1,2,3,4,5]
#lists

tuple = (‘Hour Of Code Vietnam’, 3 , “Ha Noi”)
#Tuple

dictionary = {“name”: “Hour Of Code Vietnam”, “age”: 3, “adress”: “Ha Noi”}
#Dictionary

Các bài tiếp theo chúng ta sẽ đi vào chi tiết các kiểu dữ liệu này nên các bạn cũng không cần phải quá lo lắng vì chưa biết về nó nhé.

3, Kiểm tra kiểu dữ liệu.

Trong ngôn ngữ lập trình python, để kiểm tra kiểu dữ liệu của một biến thì chúng ta có thể sử dụng hàm type với cú pháp như sau:

type(data)

Trong đó (data) là biến mà chúng ta cần kiểm tra.

4, Ép kiểu dữ liệu trong Python.

Trong một trường hợp nào đó mà bạn muốn chuyển đổi kiểu dữ liệu của một biến, thì Python cũng hỗ trợ bạn qua các hàm cơ bản sau:

 • float(data) chuyển đổi sang kiểu số thực.
 • int(data,base) chuyển đổi sang kiểu số, trong đó base là kiểu hệ số mà các bạn muốn chuyển đổi sang (tham số này có thể bỏ trống).
 • str(data) chuyển đổi sang dạng chuỗi.
 • complex(data) chuyển đổi sang kiểu phức hợp.
 • tuple(data) chuyển đổi sang kiểu Tuple.
 • dict(data) chuyển đổi sang kiểu Dictionary.
 • hex(data) chuyển đổi sang hệ 16.
 • oct(data) chuyển đổi sang hệ 8.
 • chr(data) chuyển đổi sang dạng ký tự.

Ví dụ:

age = 22;

# ép sang float
floatAge = float(age)
print(type(floatAge))

#ép sang integer.
intAge = int(age)
print(type(intAge))

#ép sang chuỗi.
strAge = str(age)
print(type(strAge))

Bài này quá đơn giản phải không các bạn. Học xong bài này các bạn chỉ cần chú ý các quy tắc đặt tên biến trong Lập trình Python là ok.

Hour Of Code Việt Nam

Table of Contents

Share this post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Related posts

Thông tin tuyển sinh 2024

Khóa học lập trình ONLINE tại Hourofcode (Chào hè – 2024) Mùa hè sắp đến, và đây là cơ hội tuyệt vời cho các em

Read More »

Keep in touch

Hãy đăng ký email để nhận được những thông tin khuyến mãi cũng như chính sách học phí tốt nhất dành cho bé.