Full name: NGUYỄN ANH NAM

Số năm kinh nghiệm: >10 năm giảng dạy và làm việc trong các lĩnh vực CNTT

  • Trưởng bộ môn ICT – Trường PTLC Olympia
  • Founder Hour Of Code Việt Nam,
  • Chuyên gia dự án YDI Bộ Giáo Dục và Microsoft
  • Chuyên gia dự án định hướng giáo dục STEM trong trường Phổ thông Bộ Giáo Dục.
  • Giám đốc kỹ thuật các dự án Thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) công ty Thực tế ảo Việt Nam

Nơi sinh sống: Hà Nội

 

(Visited 126 times, 1 visits today)

Bình luận