Full name: Lê Thùy Anh

Chuyên môn: Cử nhân Quản trị văn phòng – Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Số năm kinh nghiệm: 5 năm.

Tư vấn và định hướng nghề nghiệp

Tư vấn tâm lý học đường.

Vị trí công tác: Giáo vụ – tuyển sinh.

 

 

(Visited 108 times, 1 visits today)

Bình luận