Full name: Lê Đức Trung

chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ thông tin – Giảng viên đại học Bách Khoa Hà Nội

Số năm kinh nghiệm: >20 năm giảng dạy và làm việc trong ngành CNTT

Sở trường: Tư vấn giải pháp, xây dựng hệ thống, xây dựng chương trình đào tạo.

Nơi sinh sống: Hà Nội