Thầy Nguyễn Nam Du

Full name: Nguyễn Nam Du Chuyên môn: Thạc sĩ CNTT chuyên ngành Đồ họa máy tính. Trưởng phòng Thiết kế tại 3D marcom Số năm kinh nghiệm: >8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và tư vấn thiết kế các dự án truyền thông, quảng cáo, Tiếp thị số... Sở trường: Thiết kế quảng cáo, Thiết kế logo, thiết kế và tư vấn nhận diện thương hiệu doanh nghiệp Nơi sinh sống: Hà Nội
Read More

Cố vấn chương trình Lê Đức Trung

Full name: Lê Đức Trung chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ thông tin - Giảng viên đại học Bách Khoa Hà Nội Số năm kinh nghiệm: >20 năm giảng dạy và làm việc trong ngành CNTT Sở trường: Tư vấn giải pháp, xây dựng hệ thống, xây dựng chương trình đào tạo. Nơi sinh sống: Hà Nội
Read More

Thầy Nguyễn Ích Cường

Full name: Nguyễn Ích Cường Chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ thông tin Số năm kinh nghiệm: >15 năm làm việc và giảng dạy trong lĩnh vực CNTT Quản trị dự án tại Học Viện CNTT Quốc Tế NIIT Hà Nội ICT Giám đốc sáng tạo công ty cổ phần Đào tạo AZ Sở trường: Giảng các nội dung công nghệ theo định hướng STEM (Robotics, lập trình IoT Smarthings...), Tư vấn giải pháp hệ thống, giải pháp An toàn th...
Read More

Cô Lê Thùy Anh

Full name: Lê Thùy Anh Chuyên môn: Cử nhân Quản trị văn phòng - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Số năm kinh nghiệm: 5 năm. Tư vấn và định hướng nghề nghiệp Tư vấn tâm lý học đường. Vị trí công tác: Giáo vụ - tuyển sinh.    
Read More

Thầy Nguyễn Anh Nam (Billy Nguyễn)

Full name: NGUYỄN ANH NAM Số năm kinh nghiệm: >10 năm giảng dạy và làm việc trong các lĩnh vực CNTT Trưởng bộ môn ICT - Trường PTLC Olympia Founder Hour Of Code Việt Nam, Chuyên gia Bộ Giáo Dục và Microsoft Chuyên gia dự án định hướng giáo dục STEM trong trường Phổ thông Bộ Giáo Dục. Giám đốc kỹ thuật các dự án Thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) công ty Thực tế ảo Việt Nam ...
Read More

Thầy Nguyễn Như Đạt

Full name: NGUYỄN NHƯ ĐẠT Chuyên môn: Cử nhân Ngành Thương Mại điện tử - Đại học Thương Mại Số năm kinh nghiệm: > 2 năm Sở trường: Lập trình Android, Lập trình Game, Photoshop Nơi sống: Hà Nội
Read More