Thầy Nguyễn Như Đạt

Full name: NGUYỄN NHƯ ĐẠT

Chuyên môn: Cử nhân Ngành Thương Mại điện tử – Đại học Thương Mại

Số năm kinh nghiệm: > 2 năm

Sở trường: Lập trình Android, Lập trình Game, Photoshop

Nơi sống: Hà Nội

Table of Contents

Share this post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Related posts

Keep in touch

Hãy đăng ký email để nhận được những thông tin khuyến mãi cũng như chính sách học phí tốt nhất dành cho bé.