Full name: NGUYỄN NHƯ ĐẠT

Chuyên môn: Cử nhân Ngành Thương Mại điện tử – Đại học Thương Mại

Số năm kinh nghiệm: > 2 năm

Sở trường: Lập trình Android, Lập trình Game, Photoshop

Nơi sống: Hà Nội

Có thể bạn quan tâm
Thầy Nguyễn Anh Nam (Billy Nguyễn)

Full name: NGUYỄN ANH NAM Số năm kinh nghiệm: >10 năm giảng dạy và làm việc trong các lĩnh vực Read more

Cô Lê Thùy Anh

Full name: Lê Thùy Anh Chuyên môn: Cử nhân Quản trị văn phòng - Trường ĐH Khoa học Xã hội Read more

Cố vấn chương trình Lê Đức Trung

Full name: Lê Đức Trung chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ thông tin - Giảng viên đại học Bách Khoa Read more

Thầy Nguyễn Nam Du

Full name: Nguyễn Nam Du Chuyên môn: Thạc sĩ CNTT chuyên ngành Đồ họa máy tính. Trưởng phòng Thiết kế Read more

Thầy Nguyễn Ích Cường

Full name: Nguyễn Ích Cường Chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ thông tin Số năm kinh nghiệm: >15 năm làm Read more