logo Hour Of Code Việt Nam

TUYỂN SINH LỚP HỌC ONLINE CHÀO HÈ 2024

Bài này Hour Of Code sẽ cùng các bạn tìm hiểu về kiểu dữ liệu thứ 4 trong ngôn ngữ lập trình Python, đó là kiểu Tuple.

Nội dung bài học:

  • Tuple Trong Python là gì?
  • Truy cập đến các phần tử trong Tuple.
  • Các tác vụ khác trên Tuple.

Xóa Tuple.
Thêm mới phần tử.

  • Tuple lồng.

1, Tuple Trong ngôn ngữ lập trình Python là gì?

Tuple trong Python là một kiểu dữ liệu dùng để lưu trữ các đối tượng không thay đổi về sau (giống như hằng số). Còn cách lưu trữ của nó cũng khá giống như kiểu dữ liệu danh sách (list) mà bài trước chúng ta đã được tìm hiểu.

Để khai báo một enum thì mọi người sử dụng cú pháp sau:

ten_tuple = (val1, val2,.., valn)

Trong đó, val1, val2,.., valn là các giá trị của tuple.

VD: Ta sẽ khai báo 1 Tuple chứa các ngày trong tuần có tên là day

day = (‘monday’, ‘tuesday’, ‘wednesday’ , ‘thursday’, ‘friday’, ‘saturday’ , ‘sunday’)

Nếu bạn khai báo 1 biến chứa các giá trị mà không được bao quang bởi dấu () thì Python cũng nhận định nó là một tuple (nhưng Hour Of Code khuyên các bạn nên sử dụng cách đầu tiên cho code được tường minh).

VD:

day = ‘monday’, ‘tuesday’, ‘wednesday’ , ‘thursday’, ‘friday’, ‘saturday’ , ‘sunday’ //cách khai báo này hoàn toàn hợp lệ

Và nếu như bạn muốn khai báo 1 tuple trống thì bạn chỉ cần khai báo như sau:

a = ()

Còn nếu như tuple của bạn chỉ chứa duy nhất một giá trị thì bắt buộc bạn phải thêm một dấu , nữa đằng sau giá trị đó.

VD:

a = (10,)

2, Truy cập đến các phần tử trong Tuple.

Để truy cập đến các phần tử trong Tuple thì các bạn thực hiện tương tự như đối với chuỗilist.

Các phần tử trong Tuple được đánh dấu từ 0 theo chiều từ trái qua phải. Và ngược lại từ -1 theo chiều từ phải qua trái.

VD: Mình sẽ truy cập đến các phần tử trong tuple day ở trong VD trên.

day = (‘monday’, ‘tuesday’, ‘wednesday’ , ‘thursday’, ‘friday’, ‘saturday’ , ‘sunday’)

day[0] # monday

day[-2] # saturday

Và nếu như bạn muốn lấy ra một tuple con trong tuple hiện tại thì bạn có thể sử dụng cú pháp sau (giống với list và string):

tupleName[start:end]

Trong đó:

start là vị trí bắt đầu lấy. Nếu để trống start thì nó sẽ lấy từ đầu Tuple.
end là vị trí kết thúc. Nếu để trống end thì nó sẽ lấy đến hết Tuple.

VD:

day = (‘monday’, ‘tuesday’, ‘wednesday’ , ‘thursday’, ‘friday’, ‘saturday’ , ‘sunday’)

day[1:3] # (‘tuesday’, ‘wednesday’)

day[:3] # (‘monday’, ‘tuesday’, ‘wednesday’)

day[1:] # (‘tuesday’, ‘wednesday’ , ‘thursday’, ‘friday’, ‘saturday’ , ‘sunday’)

3, Các tác vụ khác trên Tuple.

Xóa Tuple.

Như đã nói ở trên thì khi một tuple đã được khai báo giá trị thì chúng ta không thể sửa đổi hay xóa các giá trị đó được mà chúng ta chỉ có thể xóa cả tuple đi được thôi.

Để xóa một hay nhiều tuple thì chúng ta sử dụng hàm del .

VD: Chúng ta sẽ xóa Tuple day.

day = (‘monday’, ‘tuesday’, ‘wednesday’ , ‘thursday’, ‘friday’, ‘saturday’ , ‘sunday’)

del day

print(day) # Error: name ‘day’ is not defined

Thêm mới phần tử.

Thực ra đây chỉ là hình thức lách luật thôi, chứ một tuple đã được khai báo thì chúng ta không được sửa đổi (giống như hằng) hay thêm mới bất cứ một cái gì cả. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra được một tuple mới từ các tuple đã có bằng biểu thức + hai tuple.

VD: Hour Of Code sẽ ghép 2 tuple day1 và day2 thành tuple day.

day1 = (‘monday’, ‘tuesday’, ‘wednesday’)
day2 = (‘thursday’, ‘friday’, ‘saturday’ , ‘sunday’)

day = day1 + day2

print(day)
# (‘monday’, ‘tuesday’, ‘wednesday’, ‘thursday’, ‘friday’, ‘saturday’, ‘sunday’)

4, Tuple lồng.

Cũng giống như list, trong ngôn ngữ lập trình Python chúng ta hoàn toàn có thể khai báo các tuple lồng nhau.

VD:

day1 = (‘monday’, ‘tuesday’, ‘wednesday’)
day2 = (‘thursday’, ‘friday’, ‘saturday’ , ‘sunday’, day1)

# day = day1 + day2

print(day2)
# (‘thursday’, ‘friday’, ‘saturday’, ‘sunday’, (‘monday’, ‘tuesday’, ‘wednesday’))

print(day2[4][0]) # monday

Và trong lập trình Python bạn có thể lồng bao nhiêu cấp cũng được. Và lồng bất cứ một kiểu dữ liệu nào cũng ok.

Chúng ta vừa hoàn thành bài học “Tuple trong Python”, nếu như bạn nào đã có dịp tìm hiểu các ngôn ngữ lập trình như Java, C# thì các bạn sẽ thấy rằng Tuple trong ngôn ngữ lập trình Python rất giống với kiểu enum trong các ngôn ngữ đó. Bây giờ thì Hour Of Code Vietnam xin chào và hẹn gặp lại trong bài tiếp theo. Chúc các bạn có một buổi học thật thú ví với Hour Of Code Vietnam

Hour Of Code Việt Nam

Table of Contents

Share this post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Related posts

Thông tin tuyển sinh 2024

Khóa học lập trình ONLINE tại Hourofcode (Chào hè – 2024) Mùa hè sắp đến, và đây là cơ hội tuyệt vời cho các em

Read More »

Keep in touch

Hãy đăng ký email để nhận được những thông tin khuyến mãi cũng như chính sách học phí tốt nhất dành cho bé.