HTML là ngôn ngữ cần thiết cho mọi web developer. Dù bạn muốn xây dựng nên một trang web đơn giản hay phức tạp đều không thể thiếu chúng. Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản, cần thiết nhất để bắt đầu trên con đường trở thành một lập trình viên web chuyên nghiệp.

Mục tiêu khóa học

  • Cung cấp kiến thức dành cho các bạn mới làm quen đến lập trình
  • Phát triển kỹ năng thiết kế và lập trình web
  • Diễn đạt ý tưởng một cách trực quan

Nội dung khóa học HTML5

Thời lượng học: 30 giờ (15 buổi)

BÀI HỌC NỘI DUNG THỜI LƯỢNG
HTML 30 giờ
Block 1

Giới thiệu về HTML5

– Các khái niệm cơ bản trong môi trường web

– Giới thiệu về HTML

– Cấu trúc file HTML

– Công cụ soạn thảo HTML

– Một số thẻ HTML căn bản

Block 2-3

Các thẻ HTML căn bản

– Headings (h)

– Paragraph (p)

– Break (br)

– Các thẻ mức đoạn: <Address>, <blockQuote> và <Pre>

Block 4-5

Các thẻ định dạng HTML

– Thẻ khối: <Span>, <div>

– Các thẻ định dạng

– Sử dụng Font

– Sử dụng màu sắc

– Chèn ảnh vào HTML

– HTML background

Block 6-7

Các siêu liên kết

Các siêu liên kết

– Thẻ Hyperlink

– Chèn hyperlink vào ảnh.

– Email link

– Thẻ <Meta>

Block 8-9

Sử dụng bản trong HTML

– Tạo bảng

– Chèn, xóa hàng cột trong bảng

– Trộn ô và định dạng ô

Block 10-11

Sử dụng lớp và Multimedia trong HTML

a. Lớp

– Khái niệm lớp là gì?

– Sử dụng lớp

b. Sử dụng Multimedia

– Sử dụng Audio

– Sử dụng Video

– Nhúng frame (thẻ iframe)

Block 12-13

HTML form

– Giới thiệu HTML Form

– Form Elements

– Input Type

– Input Attributes

Block 14-15

HTML Layout

– HTML Layout

– HTML Responsive

– HTML Marquee

– Embed media