logo Hour Of Code Việt Nam

TUYỂN SINH LỚP HỌC ONLINE CHÀO HÈ 2024

Ở các bài trước chúng ta đã được tìm hiểu về 2 kiểu dữ liệu chuỗi (string)số (number) trong Python rồi, bài này Hour Of Code Vietnam sẽ chúng ta tìm hiểu về kiểu dữ liệu thứ 3 trong Python đó là danh sách (list).

Nội dung bài học

  • List là gì? và khai báo list trong Python.
  • Truy cập đến các giá trị trong list.
  • Sửa đổi và xóa bỏ giá trị phần tử trong list.

Update (cập nhật)
Delete (Xóa)

  • List lồng nhau.

1, List là gì? Cách khai báo list trong Python.

List trong Python là một dạng dữ liệu cho phép lưu trữ nhiều kiểu dữ liệu khác nhau trong nó, và chũng ta có thể truy xuất đến các phần tử bên trong nó thông qua vị trí của phần tử đó trong list. Ở đây, nếu như bạn nào đã tìm hiểu qua một ngôn ngữ nào đó thì có thể coi list trong Python như một mảng tuần tự trong các ngôn ngữ khác.

Để khai báo một list trong Python thì chúng ta sử dụng cặp dấu [] và bên trong là các giá trị của list.

[value1, value2,…, valueN]

Trong đó: value1, value2,…, valueN là các giá trị của list.

VD: Chúng ta sẽ khai báo 1 list chứa tên các học sinh.

name = [‘Hour Of Code’, ‘Vietnam’, ‘Lap trinh Python’]

2, Truy xuất các phần tử trong list.

Để truy cập đến các phần tử trong list thì chúng ta làm tương tự như đối với chuỗi.

Các phần tử trong một list được đánh dấu bắt đầu từ 0 theo chiều từ trái sang phải và từ -1 theo chiều từ phải qua trái.

 

Chúng ta sẽ thử truy xuất đến từng phần tử một của list trong VD trên và quan sát kết quả nhé.

name = [‘Hour Of Code’, ‘Vietnam’, ‘Lap trinh Python’]

print(name[0]) # Hour Of Code
print(name[1]) # Vietnam
print(name[2]) # Lap trinh Python
# hoặc
print(name[-3]) # Hour Of Code
print(name[-2]) # Vietnam
print(name[-1]) # Lap trinh Python

Trong trường hợp chúng ta muốn in ra một phần của list thì bạn sử dụng cú pháp sau:

list[start:end]

Trong đó:

list là tên của biến chứa danh sách (list).
start là ví trí bắt đầu lấy ra danh sách con. Nếu để trống thì nó sẽ lấy từ đầu danh sách (list).
end là vị trí kết thúc của danh sách con. Nếu để trống thì nó sẽ lấy đến phần tử cuối cùng của list.

VD: Lấy ra 2 phần tử đầu của list trên.

name = [‘Hour Of Code’, ‘Vietnam’, ‘Lap trinh Python’]
print(name[0:2])
# [‘Hour Of Code’, ‘Vietnam’]

# hoặc

print(name[-3:-1])
# [‘Hour Of Code, ‘Lap trinh Python’]

3, Sửa đổi và xóa bỏ giá trị phần tử trong list.

Sau khi bạn đã truy cập được đến các phần tử trong list rồi thì bạn có thể xử lý nó như nào tùy thích theo ý của bạn (sửa – xóa).

Update

Để sửa giá trị của các phần tử trong list thì các bạn chỉ cần truy cập đến phần tử mà mình cần sửa đổi và tiến hành gán giá trị mới cho nó.

VD: Sửa name thứ 2 trong list ở ví dụ trên thành 1996.

name = [‘Vu Thanh Tai’, ‘Nguyen Van A’, ‘Nguyen Thi E’]
print(name)
# [‘Vu Thanh Tai’, ‘Nguyen Van A’, ‘Nguyen Thi E’]

name[1] = 1996
print(name)
# [‘Vu Thanh Tai’, 1996, ‘Nguyen Thi E’]

Delete

Để xóa một hoặc nhiều phần tử trong list thì các bạn cần truy cập đến phần tử cần xóa và dùng hàm del để xóa. Và sau khi chúng ta xóa phần tử trong list thì index của list sẽ được cập nhật lại.

VD: Xóa phần tử thứ 3 trong list trên.

name = [‘Vu Thanh Tai’, ‘Nguyen Van A’, ‘Nguyen Thi E’]
print(name)
# [‘Vu Thanh Tai’, ‘Nguyen Van A’, ‘Nguyen Thi E’]

del name[2]
print(name)
# [‘Vu Thanh Tai’, ‘Nguyen Van A’]

4, List lồng nhau.

Do list có thể chứa nhiều kiểu dữ liệu khác nhau lên chúng ta hoàn toàn có thể khai báo một list chứa một hoặc nhiều list khác nhau.

VD:

option = [23,3,2016]
myList = [‘Hour Of Code’, option]
print(myList)
# [‘Hour Of Code’, [23,3,2016]]

Và cứ như thế chúng ta có thể lồng N list khác vào trong list.

Đối với list lồng nhau như này thì chúng ta chũng truy xuất đến các phần tử như bình thường, theo cấp từ ngoài vào trong.

VD: Mình sẽ truy cập vào phần tử dầu tiên trong list option.

option = [23,3,2016]
myList = [‘Hour Of Code’, option]
print(myList)
# [‘Hour Of Code’, [23,3,2016]]

subList = myList[1] # [23,3,2016]
subList[0] # 23

# hoặc có thể viết ngắn gọn như sau
myList[1][0] # 23

Kiểu dữ liệu list trong Python rất quan trọng và thường xuyên phải sử dụng về sau, nên chúng ta cố gắng tập trung luyện tập càng nhiều càng tốt nhé.

Table of Contents

Share this post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Related posts

Thông tin tuyển sinh 2024

Khóa học lập trình ONLINE tại Hourofcode (Chào hè – 2024) Mùa hè sắp đến, và đây là cơ hội tuyệt vời cho các em

Read More »

Keep in touch

Hãy đăng ký email để nhận được những thông tin khuyến mãi cũng như chính sách học phí tốt nhất dành cho bé.