Sản phẩm học sinh: Trò chơi bắt mèo

Lập trình Scratch giúp trẻ trình bày ý tưởng một cách trực quan
Lập trình Scratch, ngôn ngữ lập trình phù hợp cho trẻ Scratch là tên gọi của một loại ngôn ngữ lập trình, được nghiên cứu và phát triển bởi trung tâm Media Lab của Viện công nghệ MIT. Viện Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology) thành lập năm 1981 ở TP Cambridge, Bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Dẫn đầu dự án nghiên cứu sáng tạo ra ngôn ngữ này là giáo sư Mitchel Resnick. Ông cũng là giám...
Read More

Sản phẩm học sinh: Trò chơi Dinosaur Google Chrome

LẬP TRÌNH SCRATCH, NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PHÙ HỢP CHO TRẺ Scratch là tên gọi của một loại ngôn ngữ lập trình, được nghiên cứu và phát triển bởi trung tâm Media Lab của Viện công nghệ MIT. Viện Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology) thành lập năm 1981 ở TP Cambridge, Bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Dẫn đầu dự án nghiên cứu sáng tạo ra ngôn ngữ này là giáo sư Mitchel Resnick. Ông cũng là giám...
Read More

Sản phẩm học sinh: Trò chơi Dinosaur Google Chrome

LẬP TRÌNH SCRATCH, NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PHÙ HỢP CHO TRẺ Scratch là tên gọi của một loại ngôn ngữ lập trình, được nghiên cứu và phát triển bởi trung tâm Media Lab của Viện công nghệ MIT. Viện Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology) thành lập năm 1981 ở TP Cambridge, Bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Dẫn đầu dự án nghiên cứu sáng tạo ra ngôn ngữ này là giáo sư Mitchel Resnick. Ông cũng là giám...
Read More

Lập trình Scratch: Trò chơi Flappy Bat version 1.2

Lập trình scratch công cụ tối ưu cho trẻ nhỏ Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin con người dễ dàng tiếp cận hơn với các nguồn tri thức mới. Thông qua các nguồn tài liệu online còn người dễ dang lĩnh hội tri thức hơn, hiệu quả hơn. Nếu như trước đây chúng ta muốn dạy lập trình cho trẻ em thì rất khó khăn trong việc lựa chọn ngôn ngữ phù hợp. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta có n...
Read More

Lập trình Scratch: Trò chơi Flappy Bat version 1.2

Lập trình scratch công cụ tối ưu cho trẻ nhỏ Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin con người dễ dàng tiếp cận hơn với các nguồn tri thức mới. Thông qua các nguồn tài liệu online còn người dễ dang lĩnh hội tri thức hơn, hiệu quả hơn. Nếu như trước đây chúng ta muốn dạy lập trình cho trẻ em thì rất khó khăn trong việc lựa chọn ngôn ngữ phù hợp. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta có n...
Read More

Game vui học toán doành cho lớp 1

HourOfCode Việt Nam - Lập trình cho trẻ em8
Học toán bằng lập trình Scratch. Nghe có vẻ là mơ hồ và không thực tế, nhưng sau khi trải nghiệm các sản phẩm lập trình Scratch bạn sẽ thấy đúng. Để lập trình được một trò chơi hay một phần mềm nhỏ. Các bạn nhỏ thường phải vận dụng tư duy toán học vào lập trình. Từ đó có cơ hội củng cố thêm kiến thức toán học. Quá trình này được lặp lại nhiều lần sẽ giúp trẻ hình thành kỹ năng tốt hơn trong toán h...
Read More

Game vui học toán doành cho lớp 1

HourOfCode Việt Nam - Lập trình cho trẻ em8
Học toán bằng lập trình Scratch. Nghe có vẻ là mơ hồ và không thực tế, nhưng sau khi trải nghiệm các sản phẩm lập trình Scratch bạn sẽ thấy đúng. Để lập trình được một trò chơi hay một phần mềm nhỏ. Các bạn nhỏ thường phải vận dụng tư duy toán học vào lập trình. Từ đó có cơ hội củng cố thêm kiến thức toán học. Quá trình này được lặp lại nhiều lần sẽ giúp trẻ hình thành kỹ năng tốt hơn trong toán h...
Read More