Lập trình scratch là môn học rất phù hợp với học sinh nhỏ tuổi, những người mới bắt đầu học lập trình. Lập trình Scratch luôn mang lại những điều bất ngờ bằng những sản phẩm đầy tính sáng tạo.

Tên sản phẩm: Tặng quà giáng sinh.

Thiết kế: Cao Khôi Nguyên, Lê Duy Hiếu.

Giáo viên hướng dẫn: Thầy Billy Nguyễn

Hướng dẫn chơi:
Nhiệm vụ của người chơi là dùng mũ để hứng quà, quà được thả từ trên trời xuống

  • Bấm phím mũi tên trái phải để di chuyển.
  • Bấm phím cách để hứng quà (cẩn thận hứng vào bomb)
  • Mỗi lần chơi chơi người chơi sẽ được cấp cho 3 mạng.

Hour Of Code Việt Nam