logo Hour Of Code Việt Nam

Blog - Library

Tổng hợp những sản phẩm học sinh xuất sắc – Những bài viết, chia sẻ hay

Trò chơi: Ông già Noel tặng quà giáng sinh

HOUR OF CODE | Địa chỉ học lập trình, tin học tốt nhất cho trẻ em
Tên sản phẩm: Tặng quà giáng sinh.
Thiết kế: Billy Nguyễn.
Hướng dẫn chơi:
Nhiệm vụ của ông già Noel là trong một đêm ông phải phát đủ cho 10 hôp quà trong thời gian ngắn nhất bằng cách thả quà vào ông khói. Mỗi lần thả trúng sẽ được 1 điểm.
Click chuột trái hoặc dấu cách trên bàn phím để thả hộp quà.

Read More »

Lập trình Scratch: Trò chơi Flappy Bat version 1.2

Hour Of Code | Đơn vị đạo tạo lập trình cho trẻ em đầu tiên tại Việt Nam
Sản phẩm học sinh
Tên sản phẩm: Trò chơi Flappy Bat
Học sinh: Cao Khôi Nguyên
Lớp/ Khối: 7 (CLB ICT)
Hướng Dẫn: dùng các phím mũi tên để di chuyển, tránh các con ma.

Read More »