Lập trình Scratch: Trò chơi Flappy Bat version 1.2

Lập trình scratch công cụ tối ưu cho trẻ nhỏ Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin con người dễ dàng tiếp cận hơn với các nguồn tri thức mới. Thông qua các nguồn tài liệu online còn người dễ dang lĩnh hội tri thức hơn, hiệu quả hơn. Nếu như trước đây chúng ta muốn dạy lập trình cho trẻ em thì rất khó khăn trong việc lựa chọn ngôn ngữ phù hợp. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta có ...
Read More

Game vui học toán doành cho lớp 1

HourOfCode Việt Nam - Lập trình cho trẻ em8
Lập trình cho trẻ em. Một trào lưu mới trên toàn thế giới. Tại Hour Of Code Việt Nam có hàng ngàn học sinh tham gia ở mọi lứa tuổi. Hãy tham khảo các sản phẩm do chính các bạn nhỏ ở đây thực hiện Dạy lập trình cho trẻ em là trao cho trẻ em cơ hội ở tương lai. Mời các bạn trải nghiệm sản phẩm được lập trình bằng Scratch. Tên sản phẩm: Game học toán lớp 1 Giáo viên hướng dẫn: Billy Nguyễn Hướ...
Read More