Sản phẩm học sinh: Trò chơi Ninja parkour

Product: Ninja Parkour
Created by: Quang Khai
G7 – The Olympia Schools – Trung Van Urban – Tu Liem – Ha Noi

Guide
Press Right+Left arrow to move
Press Up arrow to jump

Press R to restart

Click green flag to start

Try to beat it 😀

Winner get a prize

Table of Contents

Share this post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Related posts

Khóa học biên tập Video

Giới thiệu khóa học Ngày nay, các thiết bị công nghệ như smartphone, tablet, camera, máy tính đã không còn xa lạ với các em

Read More »

Keep in touch

Hãy đăng ký email để nhận được những thông tin khuyến mãi cũng như chính sách học phí tốt nhất dành cho bé.