logo Hour Of Code Việt Nam

Alice: Giới thiệu chung về chương trình Alice

Alice là một công cụ lập trình 3D giúp học sinh dễ dàng tạo ra một hình ảnh động để kể một câu chuyện, trò chơi tương tác hoặc một video clip để chia sẻ trên web. Alice is a a tool tools for design for a learning for beginners with a new curriculum. It has a phép học sinh tìm hiểu các nền tảng lập trình bằng cách tạo ra bộ phim hoạt hình và trò chơi video đơn giản. Trong Alice, các đối tượng 3D (ví dụ, người, vật thể và các xe máy, …) nằm trong một thế giới ảo và học sinh tạo ra một chương trình để tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong ảo giới ảo.

Giao Diện của chương trình Alice
Giao Diện của chương trình Alice
Giao Diện của chương trình Alice
Giao Diện của chương trình Alice

Trong tương tác hợp lệ của Alice, học sinh chỉ cần kéo và thả biểu đồ biểu đồ để tạo ra một chương trình, các biểu đồ này thay cho các lệnh của các đối tượng hướng dẫn lập trình như Java , C + +, và C #. Alice cho phép học sinh xem các chương trình chạy như thế nào thông qua các hình ảnh động, họ có thể dễ dàng hiểu được mối quan hệ giữa các trình biên dịch cấu trúc và hành vi của các đối tượng trong hình ảnh động của Họ. Bằng cách này, học sinh sẽ hiểu rõ và rút ra nhiều kinh nghiệm với các câu lệnh, cấu trúc, chương trình mà họ được giảng dạy.

Liên kết tải xuống:
+ Alice 2.4: http://www.alice.org/index.php?page=downloads/download_alice2.4
+ Alice 3.1: http://www.alice.org/index.php?page=downloads/ Download_alice3.1

Thư viện Đối tượng và Âm thanh thêm cho Alice 2x:
Đối tượng: https://www.dropbox.com/s/t0lvjab3guj25hk/Community Objects.zip?dl=0
Âm thanh: https://www.dropbox.com/s/2btozl4hxr7ukc8/ AliceSoundLibrary.zip?dl=0

Các bạn dowload về: Giải nén và sao chép các đối tượng của các mục thư mục vào Thư mục Alice -> Required -> Gallery -> English. (Chỉ sử dụng cho Alice 2x)

* Lưu ý: Trước khi sử dụng phần mềm, bạn nên cập nhật Java + Directx trong máy tính lên phiên bản mới nhất. Not used for english with the directory containing the program, name máy tính người dùng, tên file, objects name.

Table of Contents

Share this post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Related posts

Thông tin tuyển sinh 2024

Đăng ký khóa học lập trình tại Hourofcode (Giáp Thìn – 2024) Nhằm lan tỏa những giá trị tích cực của các khóa học Computer

Read More »

Keep in touch

Hãy đăng ký email để nhận được những thông tin khuyến mãi cũng như chính sách học phí tốt nhất dành cho bé.