logo Hour Of Code Việt Nam

Những lỗi thường gặp trong excel và cách khắc phục

Khi thao tác trên bảng tính Excel, chắc chắn bạn đã từng gặp phải những lỗi cơ bản trong khi sử dụng các công thức. Vậy tại sao lại có những lỗi đó và cách khắc phục chúng như thế nào? Bài viết dưới đây Hour Of Code sẽ đưa ra một số lỗi hay gặp trong Excel và cách khắc phục, cùng theo dõi nhé.

1. Lỗi Độ Rộng Ô: #####

Khi độ rộng của ô không đủ để chứa dữ liệu thì chúng ta sẽ gặp phải lỗi ### này
Khi độ rộng của ô không đủ để chứa dữ liệu thì chúng ta sẽ gặp phải lỗi ### này

Nguyên nhân:

 • + Khi ô dữ liệu thiếu độ rộng.
 • + Khi nhập số âm cho các giá trị ngày tháng hoặc thời gian.

– Khắc phục: Chỉnh sửa độ rộng của cột lại cho hợp lý.

2. Lỗi Giá Trị: #VALUE!

– Nguyên nhân:

 • + Đang nhập hoặc chỉnh sửa một công thức nào đó nhưng chưa hoàn thành mà nhấn Enter.
 • + Nhập vào công thức tính toán một chuỗi trong khi hàm yêu cầu một số hoặc một giá trị logic.
 • + Nhập quá nhiều tham số cho một hàm hoặc toán tử trong khi công thức của chúng chỉ cần một tham số.
 • + Thi hành một lệnh liên quan đến một hàm mà hàm đó lại cho giá trị lỗi.

3. Lỗi Dữ Liệu Rỗng: #NULL!

– Nguyên nhân:

 • + Dùng một dãy toán tử không phù hợp.
 • + Dùng một mảng không có phân cách.

4. Lỗi Dữ Liệu Kiểu Số: #NUM!

– Nguyên nhân:

 • + Dùng hàm lặp đi lặp lại dẫn đến hàm không tìm được giá trị trả về.
 • + Dùng một hàm trả về một giá trị quá lớn hoặc quá nhỏ so với khả năng tính toán của Excel. ( Trường hợp này bạn có thể giảm bớt giá trị tính toán lại)
 • + Dùng một đối số không phù hợp trong công thức sử dụng.

5. Sai Vùng Tham Chiếu: #REF!

– Nguyên nhân:

 • + Ô tham chiếu của công thức bị xóa.
 • + Liên kết, tham chiếu đến một ứng dụng không thực thi được.

6. Lỗi Dữ Liệu: #N/A

– Nguyên nhân:

 • + Giá trị trả về không tương thích với các hàm dò tìm.
 • + Quên một hoặc nhiều đối số trong các hàm tự tạo.
 • + Dùng một hàm tự tạo không hợp lý (Trường hợp này bạn cần xem kỹ lại công thức và chỉnh sửa ô mà hàm tham chiếu tới)
 • + Không đồng nhất dữ liệu khi bạn sử dụng địa chỉ mảng trong Excel.

7. Lỗi Chia Cho 0: #DIV/0

– Nguyên nhân:

 • + Nhập vào công thức với số chia là 0.
 • + Số chia trong công thức tham chiếu đến một ô trống.

8. Sai Tên: #NAME?

Khi gõ sai tên hàm chúng ta sẽ gặp phải lỗi #NAME? này
Khi gõ sai tên hàm chúng ta sẽ gặp phải lỗi #NAME? này

Nguyên nhân:

 • + Nhập sai tên hàm. Ví dụ: ì thay vì if.
 • + Dùng những ký tự không được phép trong công thức.
 • + Dùng những hàm không thường trực trong Excel (Trường hợp này bạn vào menu Tools → Add-ins. Đánh dấu chọn Analysis ToolPak)
 • + Nhập một chuỗi công thức mà không đặt trong dấu nháy đôi.
 • + Không có dấu 2 chấm trong mảng dữ liệu tham chiếu.

Trên đây Hour Of Code đã tổng hợp các lỗi và nguyên nhân gây ra các lỗi thường gặp nhất khi sử dụng và thao tác trên bảng tính Excel. Nhờ đó bạn có thể hiểu rõ thêm các nguyên nhân gây ra lỗi và có biện pháp xử lý hiệu quả.

Tổng hợp: Billy Nguyễn

Table of Contents

Share this post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Related posts

Thông tin tuyển sinh 2024

Đăng ký khóa học lập trình tại Hourofcode (Giáp Thìn – 2024) Nhằm lan tỏa những giá trị tích cực của các khóa học Computer

Read More »

Keep in touch

Hãy đăng ký email để nhận được những thông tin khuyến mãi cũng như chính sách học phí tốt nhất dành cho bé.