“Lập trình Scratch” là cuộc thi lập trình với phần mềm 2D Scratch dành cho học sinh Tiểu Học và THCS trên toàn quốc do Trường Đại học FPT tổ chức. Sau đây là danh sách các em lọt vào vòng“Chung kết khu vực” hạng mục dành cho học sinh Tiểu học và THCS.

Danh sách hạng mục tiểu học

dstieuhoc

Danh sách hạng mục THCS

dstrunghoccs

Nguồn: Violympic.vn