CSS là khóa học tiếp nối khóa HTML giúp các bạn lập trình trang web một cách hoàn hảo hơn. Kết thúc khóa CSS 3 bạn sẽ xây dựng được một website tĩnh theo đúng chuẩn w3c cùng với giao diện và hiệu ứng đẹp mắt

hourofcodevietnam css3

Mục tiêu khóa học

  • Tìm hiểu kiến thức về responsive web design
  • Phát triển kỹ năng thiết kế và lập trình web
  • Diễn đạt ý tưởng một cách trực quan

Nội dung khóa học CSS

Bài 1

Giới thiệu về CSS

Khai báo CSS

– Giới thiệu

– Cú pháp CSS

– Sử dụng CSS như thế nào ?

Một số đặc tính cơ bản của CSS

Bài 2

Định dạng với CSS

– Color

– Backgrounds

– Font

– Text

– Hình ảnh

Bài 3

Định dạng với CSS

– Icon

– Links

– Tables

– Border

Bài 4 – Margins

– Lists

– Padding

– Outline

Bài 5-6 – Cursors

– Demension

– Scrollbars

Bài 7-8 – Visibility

– Positioning

– Layers

Bài 9-10 – Text Effects

– Media Types

– Paged Media

– Layout

– Printing

Bài 11

CSS3

– Rounded Corner

– Boarder Image

Bài 12-13

CSS3

– Color

– Gradients

– Shadow

– Text

– Web font

Bài 14 – 15

CSS3

– 2D transform

– 3D transform

– Animation

– Multi columns