logo Hour Of Code Việt Nam

Khóa học lập trình Web với CSS3

CSS là khóa học tiếp nối khóa HTML giúp các bạn lập trình trang web một cách hoàn hảo hơn. Kết thúc khóa CSS 3 bạn sẽ xây dựng được một website tĩnh theo đúng chuẩn w3c cùng với giao diện và hiệu ứng đẹp mắt

hourofcodevietnam css3

Mục tiêu khóa học

  • Tìm hiểu kiến thức về responsive web design
  • Phát triển kỹ năng thiết kế và lập trình web
  • Diễn đạt ý tưởng một cách trực quan

Nội dung khóa học CSS

Bài 1

Giới thiệu về CSS

Khai báo CSS

– Giới thiệu

– Cú pháp CSS

– Sử dụng CSS như thế nào ?

Một số đặc tính cơ bản của CSS

Bài 2

Định dạng với CSS

– Color

– Backgrounds

– Font

– Text

– Hình ảnh

Bài 3

Định dạng với CSS

– Icon

– Links

– Tables

– Border

Bài 4 – Margins

– Lists

– Padding

– Outline

Bài 5-6 – Cursors

– Demension

– Scrollbars

Bài 7-8 – Visibility

– Positioning

– Layers

Bài 9-10 – Text Effects

– Media Types

– Paged Media

– Layout

– Printing

Bài 11

CSS3

– Rounded Corner

– Boarder Image

Bài 12-13

CSS3

– Color

– Gradients

– Shadow

– Text

– Web font

Bài 14 – 15

CSS3

– 2D transform

– 3D transform

– Animation

– Multi columns

Table of Contents

Share this post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Related posts

Thông tin tuyển sinh 2024

Đăng ký khóa học lập trình tại Hourofcode (Giáp Thìn – 2024) Nhằm lan tỏa những giá trị tích cực của các khóa học Computer

Read More »

Keep in touch

Hãy đăng ký email để nhận được những thông tin khuyến mãi cũng như chính sách học phí tốt nhất dành cho bé.