logo Hour Of Code Việt Nam

TUYỂN SINH LỚP HỌC ONLINE CHÀO HÈ 2024

PHP là gì? PHP là viết tắt của: Hypertext Preprocessor” là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát. Nó rất thích hợp với web và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML.

 • PHP là ngôn ngữ lập trình kịch bản viết cho máy chủ mà được nhúng trong HTML. Nó được sử dụng để quản lý nội dụng động, Database, Session tracking, …
 • Nó được tích hợp với một số Database thông dụng như MySQL, PostgreSQL, Oracle, Sybase, Informix, và Microsoft SQL Server.
 • PHP là ngôn ngữ thực thi rất tuyệt vời, đặc biệt khi được biên dịch như là một Apache Module trên Unix side. MySQL Server, khi được khởi động, thực thi các truy vấn phức tạp với các tập hợp kết quả khổng lồ trong thời gian Record-setting.
 • PHP hỗ trợ một số lượng rộng rãi các giao thức lớn như POP3, IMAP, và LDAP. PHP4 bổ sung sự hỗ trợ cho Java và các cấu trúc đối tượng phân phối (COM và CORBA).
 • Cú pháp PHP tương tự ngôn ngữ lập trình C.

Các ứng dụng phổ biến của PHP

 • PHP thực hiện các hàm hệ thống, ví dụ: từ các file trên một hệ thống, nó có thể tạo, mở, đọc, ghi và đóng chúng.
 • PHP có thể xử lý các form, ví dụ: thu thập dữ liệu từ file, lưu dữ liệu vào một file, thông qua email bạn có thể gửi dữ liệu, trả về dữ liệu tới người dùng.
 • Bạn có thể thêm, xóa, sửa đổi các phần tử bên trong Database của bạn thông qua PHP.
 • Truy xuất các biến Cookie và thiết lập Cookie.
 • Sử dụng PHP, bạn có thể hạn chế người dùng truy cập vào một số trang trong Website của bạn.
 • Sử dụng PHP bạn có thể mã hóa dữ liệu

  5 Đặc trưng của PHP

  5 đặc trưng quan trọng làm PHP trở thành ngôn ngữ khá tiện lợi:

  • Đơn giản hóa
  • Hiệu quả
  • Bảo mật cao
  • Linh động
  • Thân thiện

  Hãy bắt đầu PHP với đoạn mã “Hello, World”

  Để bạn có thể dần dần làm quen với PHP, chúng ta khởi đầu với PHP script đơn giản. Chúng ta sẽ bắt đầu với ví dụ đầu tiên về PHP là “Hello, World” script.

  Như đã đề cập trước đó, PHP được nhúng trong HTML. Nghĩa là, bên trong HTML (hoặc XHTML) bạn sẽ có thể có các lệnh PHP như sau:

<html>
  
  <head>
   <title>Hello World</title>
  </head>
  
  <body>
   <?php echo "Hello, World!";?>
  </body>

</html>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs (nếu bạn sử dụng Xampp) hoặc trong www (nếu bạn sử dụng Wamp server) , sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost/test.php sẽ cho kết quả:

Nếu bạn kiểm tra HTML output của ví dụ trên, bạn chú ý rằng PHP code không có mặt trong file được gửi từ Server tới trình duyệt web của bạn. Tất cả nội dung PHP có mặt trong trang web được xử lý từ trang đó; thứ duy nhất được trả về Client từ Web Server chỉ là HTML output đơn thuần.

Hour Of Code Vietnam

Table of Contents

Share this post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Related posts

Thông tin tuyển sinh 2024

Khóa học lập trình ONLINE tại Hourofcode (Chào hè – 2024) Mùa hè sắp đến, và đây là cơ hội tuyệt vời cho các em

Read More »

Keep in touch

Hãy đăng ký email để nhận được những thông tin khuyến mãi cũng như chính sách học phí tốt nhất dành cho bé.