Nội dung bài học

4.1 Arduino

  • Khái niệm bo mạch điều khiển
  • Bo mạch Arduino

4.2 Sử dụng các chân tín hiệu của Arduino

  • Chân cấp nguồn
  • Chân tín hiệu vào/ra

4.3 Thực hành

  • Đèn chiếu sáng sử dụng nguồn Arduino
  • Đèn nhấp nháy sử dụng chân tín hiệu ra của Arduino (lập trình sẵn)

Chuẩn bị linh kiện thực hành lập trình Arduino

Bộ linh kiện Arduino / 1 học sinh:
– Arduino đã lập trình sẵn điều khiển chân 13, 12
– Breadboard
– Đèn Led
– Còi
– Nguồn: Pin
– Dây nối
Yêu cầu:
– Lắp ghép mô hình sử dụng nguồn từ bo mạch Arduino
– Lắp ghép mô hình sử dụng chân 13
– Lắp ghép mô hình sử dụng chân 13, 12
– Học sinh tự do sáng tạo mô hình

Hour Of Code Việt Nam