Nếu bạn từng có quan niệm rằng học lập trình, khoa học máy tính trẻ sẽ bị ảnh hưởng các môn học khác. Tôi nghĩ rằng bạn sẽ phải thay đổi khi trải nghiệm sản phẩm này. Sản phẩm này được các bạn nhỏ lớp 6 lập trình với mục đích tìm hiểu các thông tin về các vùng kinh tế Việt Nam. Xuất phát từ ý tưởng của thầy giáo: “Làm thế nào để giúp các bạn học các môn xã hội thông qua lập trình”. Các bạn nhỏ đã hăng say tìm tòi thông tin, vạch ra ý tưởng và cùng nhau thực hiện. Thật bất ngờ khi sản phẩm được hình thành rất nhanh. Đó, trẻ em lập trình không chỉ có tư duy logic mà còn cực kỳ sáng tạo và đột phá.

Hour Of Code Việt Nam hy vọng rằng trong tương lai sẽ còn nhiều, nhiều hơn nữa các bạn trẻ đam mê lập trình. Biến những thứ dường như không thể thành có thể.

Trẻ em lập trình tăng khả năng tự học.

Trong video này, các bạn nhỏ sẽ tự học được cách tìm hình ảnh, tự tìm thông tin và kết nối chúng lại thành một sản phẩm hoàn chỉnh, tìm kiếm thông tin về các vùng miền của Việt nam… sau đó lập trình. Từ đó trẻ em lập trình có thể phát triển tư duy, kỹ năng một cách toàn diện

<iframe width=”780″ height=”450″ src=”https://www.youtube.com/embed/e9TmrnArOa8″ frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>