logo Hour Of Code Việt Nam

Blog - Library

Tổng hợp những sản phẩm học sinh xuất sắc – Những bài viết, chia sẻ hay

Lập trình Scratch tại hà nội

Lập trình Scratch: Trò chơi hứng quà Giáng sinh

HOUR OF CODE | Địa chỉ học lập trình, tin học tốt nhất cho trẻ em
Tên sản phẩm: Tặng quà giáng sinh.

Thiết kế: Cao Khôi Nguyên, Lê Duy Hiếu.

Giáo viên hướng dẫn: Thầy Billy Nguyễn

Hướng dẫn chơi:
Nhiệm vụ của người chơi là dùng mũ để hứng quà, quà được thả từ trên trời xuống

Bấm phím mũi tên trái phải để di chuyển.
Bấm phím cách để hứng quà (cẩn thận hứng vào bomb)
Mỗi lần chơi chơi người chơi sẽ được cấp cho 3 mạng.

Read More »