Blog - Library

Tổng hợp những sản phẩm học sinh xuất sắc – Những bài viết, chia sẻ hay

5 nguyên tắc vàng giúp trẻ em an toàn trên mạng xã hội

HOUR OF CODE | Địa chỉ học lập trình, tin học tốt nhất cho trẻ
Hãy xem con bạn làm gì với Internet.
Hãy bắt đầu các nguyên tắc an toàn bằng cách trò chuyện hoặc yêu cầu con của bạn để cho bạn thấy các trang web mà con sử dụng. Hãy thể hiện sự quan tâm, ghi nhớ các trang web con của bạn truy cập và quay lại các trang đó sau, khi bạn chỉ có một mình. Tìm hiểu cách để thiết lập các tính năng an toàn và cách để báo cáo bất kỳ vấn đề nào mà bạn thấy là cần thiết trực tiếp đến các trang web đó.

Read More »