logo Hour Of Code Việt Nam

About us

Hour Of Code Việt Nam hướng tới xây dựng mô hình của một hệ thống giáo dục thế hệ mới, có triết lý giáo dục hiện đại, gắn liền đào tạo với những giá trị thực tiễn cuộc sống và nhu cầu của xã hội.

Chúng tôi là ai?

Who we are

Hour Of Code Vietnam là đơn vị đào tạo lập trình cho trẻ em đầu tiên tại Việt Nam. Chúng tôi đã có một thời gian dài, nghiên cứu về nhận thức và tâm lý trẻ nhỏ, cộng với đội ngũ giáo viên chuyên môn tốt, có bề dày kinh nghiệm dạy lập trình cho trẻ em. Hour Of Code Vietnam hướng đến một môi trường tốt nhất để học sinh có cơ hội học tập, làm quen với khoa học máy tính, nhằm mở ra những cơ hội tuyệt vời trong tương lai, đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên toàn thế giới

Lý do ra đời

Hour Of Code Vietnam

Hour Of Code Việt Nam được ra đời với mục địch chia sẻ những kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21 cho học sinh ở độ tuổi sớm nhất có thể, để các em vừa thạo công cụ, vừa rèn luyện năng lực tư duy, và có cảm nhận về việc tạo ra một sản phẩm có người dùng thật sự. Từ những hoạt động học tại Trung tâm Hour Of Code sẽ giúp các em tự định hướng và tìm ra sở trường của mình, cũng như những kỹ năng, năng lực thực tế để có thể thành công hơn trong tương lai.

Tầm nhìn của chúng tôi

Our Vision

Tại Hour Of Code Vietnam, Chúng tôi dành trọn tâm huyết nhằm đạt được những tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng của một Trung tâm đào tạo lập trình cho trẻ em hàng đầu Việt Nam và hướng tới mục tiêu mọi trẻ em Việt Nam đều có cơ hội học khoa học máy tính

Chúng tôi tập trung kiến tạo một môi trường học tập trải nghiệm giàu tính nhân văn, thử thách nhằm thúc đẩy mỗi học sinh hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực toàn cầu, để cùng sẵn sàng  kiến tạo tương lai trong một thế giới mới.

Triết lý đào tạo

Hour Of Code Vietnam

Hour Of Code Việt Nam hướng tới xây dựng mô hình của một hệ thống giáo dục thế hệ mới, có triết lý giáo dục hiện đại, gắn liền đào tạo với những giá trị thực tiễn cuộc sống và nhu cầu của xã hội. Là một trung tâm đào tạo lập trình cho trẻ em, nhưng học sinh theo học tại Hour Of Code Vietnam còn được truyền đạt, thấm nhuần các giá trị đạo đức để luôn cư xử có trách nhiệm và đúng đắn trong xã hội hiện đại bao gồm cả trên môi trường số.

Nhiệm vụ của hour Of code vietnam

Our Mission

Hour Of Code Việt Nam được ra đời với mục địch chia sẻ những kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21 cho học sinh ở độ tuổi sớm nhất có thể, để các em vừa thạo công cụ, vừa rèn luyện năng lực tư duy, và có cảm nhận về việc tạo ra một sản phẩm có người dùng thật sự. Từ những hoạt động học tại Trung tâm Hour Of Code sẽ giúp các em tự định hướng và tìm ra sở trường của mình, cũng như những kỹ năng, năng lực thực tế để có thể thành công hơn trong tương lai.

Đội ngũ của chúng tôi

Our Team

Lê Thùy Anh

CEO

Hoàng Viết Tiến

Co-Founder / PR Advisor

Nguyễn Như Đạt

CMO