logo Hour Of Code Việt Nam

Contact Us

Hãy liên hệ với Hour Of Code Vietnam để nhận được những chính sách học phí tốt nhất cho bé

Hãy liên hệ với chúng tôi

Get in touch

Tại HourOfCode Vietnam, chúng tôi dành hết tâm huyết nhằm đạt được những tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng của một Trung tâm đào tạo lập trình cho trẻ em hàng đầu Việt Nam. Ngoài việc học lập trình, học sinh theo học tại Trung tâm còn được truyền đạt, thấm nhuần các giá trị đạo đức để luôn cư xử có trách nhiệm và đúng đắn trong xã hội.

Location

Hour Of Code Vietnam
R#3001- 34T Building, Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội

Telephone

+84 948888398
+84 2422688988

Email Address

anh.lethuy@kynangso.edu.vn
hourofcode.vn@gmail.com

Drop us a line

Follow us