Sản phẩm Halloween Game

Người thực hiện: Vũ Minh Hiếu
Lớp 5 trường tiểu học Yên Hoà
Ý tưởng game: thành phố đang bị thế lực ác ma xâm nhập con người cần tránh xa chúng
Hướng dẫn chơi: dùng phím cách để giúp con người nhảy lên