Lập trình scratch là một công cụ lập trình phổ thông dành riêng cho trẻ em ở độ tuổi từ 7 – 13 được nghiên cứu và phát triển bởi nhóm Lifelong Kindergarten thuộc trung tâm Media Lab của viện công nghệ Massachusetts – MIT, Hòa Kỳ. Bằng hoạt động chủ yếu là kéo – thả và tạo ra câu lệnh các học viên sẽ có khả năng tạo nên được những sản phẩm của riêng mình. Đây cũng là môi trường giúp các bạn nhỏ có điề kiện kiện rèn luyện cho mình nhiều kỹ năng.

Sản phẩm học sinh : Chú mèo câu cá
Học sinh thực hiện: Trịnh Hoàng Thủy Tiên – Học lớp 3 Trường tiểu học Thực Nghiệm