Sản phẩm học sinh: Flappy Bird
Học sinh thực hiện: Bùi Thành Công
Cách chơi: Nhấn phím “cách” để vượt qua ống nước nhé