logo Hour Of Code Việt Nam

TUYỂN SINH LỚP HỌC ONLINE CHÀO HÈ 2024

Để tăng trải nghiệm của người dùng, HTML5 đã thêm nhiều tag về đồ họa, media, cấu trúc trang, xử lý form tốt hơn và một vài API dùng dể kéo/thả, tìm vị trí địa lý, local storage…

Các thẻ tag liên quan đến form

Tag Mô tả
<datalist> Tạo một danh sách gợi ý cho input.
<keygen> Định nghĩa một trường sinh cặp key (cho form)
<output> Định nghĩa một kết quả tính toán.

Thẻ Tag <canvas>

Tag Mô tả
<canvas> Dùng cho mục đích đồ họa, vẽ bằng JavaScript

Các thẻ tag liên quan tới multy media (phim, nhạc)

Tag Mô tả
<audio> Định nghĩa motọ nội dung audio.
<video> Định nghĩa một video.
<source> Định nghĩa một nguồn multy media cho <video> hoặc <audio>
<embed> Định nghĩa một khung chứa cho các chương trình bên ngoài (như là Flash)
<track> Định nghĩa text tracks cho <video> hoặc <audio>

Các thẻ tag liên quan đến ngữ nghĩa và cấu trúc

HTML5 cung cấp nhiều tag để cấu trúc code tốt hơn.

Tag Description
<article> Định nghĩa một article
<aside> Định nghĩ một nội dung bên hông bài viết
<bdi> Định nghĩa 1 vùng text có hướng khác với vùng text bên ngoài nó.
<command> Định nghĩa một command button.
<details> Định nghĩa một nội dung phụ thêm mà người dùng có thể xem hoặc giấu đi.
<dialog> Định nghĩa một dialog box hoặc window.
<summary> Định nghĩa phần tiêu đề nhìn thấy cho tag <details>
<figure> Định nghĩa một vùng nội dung như illustrations, diagrams, photos, code listings….
<figcaption> Định nghĩa một caption cho tag <figure> .
<footer> Định nghĩa footer cho tài liệu hoặc 1 section
<header> Định nghĩa header cho tài liệu hoặc 1 section
<mark> Định nghĩa một text được đánh dấu hay hightlight.
<meter> Định nghĩa một thước đo cho một khoảng cho trước.
<nav> Định nghĩa navigation links
<progress> Trình bày tiến trình của một công việc.
<ruby> Định nghĩa một ruby annotation (Dùng cho các nước Đông Á)
<rt> Định nghĩa một giải thích/phát âm của một chữ (Dùng cho các nước Đông Á)
<rp> Định nghĩ thông tin được thể hiện khi trình duyệt không hỗ trợ ruby notation.
<section> Định nghĩa một section trong tài liệu.
<time> Định nghĩa ngày/giờ
<wbr> Định nghĩa một line-break khả thi.

Ngoài các thẻ Tag được HTM5 bổ sung mới nhằm hổ trợ tốt hơn cho việc thiết kế web thì HTM5 cũng loại bỏ một số thẻ Tag của HTML 4.01 ra khỏi. Dươi đây là các thẻ tag của HTML 4.01 bị loại bỏ khỏi HTML5.

 • <<acronym>
 • <applet>
 • <basefont>
 • <big>
 • <center>
 • <dir>
 • <font>
 • <frame>
 • <frameset>
 • <noframes>
 • <strike>
 • <tt>

Như vậy, HTML5 không thừa hướng những gì đã có sẵn mà đã phát triển thêm và loại bỏ một số cái cũ nhằm mục đích nâng cao khá năng ứng dụng cho mảng thiết kế web và lập trình php được thuận tiền và tốt hơn. Chúc các bạn thành công !

Table of Contents

Share this post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Related posts

Thông tin tuyển sinh 2024

Khóa học lập trình ONLINE tại Hourofcode (Chào hè – 2024) Mùa hè sắp đến, và đây là cơ hội tuyệt vời cho các em

Read More »

Keep in touch

Hãy đăng ký email để nhận được những thông tin khuyến mãi cũng như chính sách học phí tốt nhất dành cho bé.