Trong bài này Hour Of Code Việt Nam sẽ nói về phần cứng của mạch Arduino Uno R3, một bo mạch thông dụng hiện nay. Đây là tài liệu hướng dẫn học nhanh nên chúng tôi chỉ đưa ra những kiến thức cơ bản cần thiết cho việc sử dụng board mạch này. Nếu bạn cần học những kiến thức chuyên sâu hơn thì có thể tham gia các lớp học tại Hour of Code Việt Nam

Chi tiết mạnh Arduino UNO

Một số thông số của mạch Arduino Uno R3

Vi điều khiển Atmega 328 (họ 8bit)
Điện áp hoạt động 5V-DC (chỉ được cấp qua cổng USB
Tấn số hoạt động 16 MHz
Dòng tiêu thụ 30mA
Điện áp vào khuyên dùng 7-12V – DC
Điện áp vào giới hạn 6-20V – DC
Số chân Digital I/O 14 chân (6 chân PWM)
Số chân Analog 6 chân (độ phân giải 10 bit)
Dòng điện tối đa trên mỗi chân I/O 30mA
Dòng điện tối đa ra (5V) 500mA
Dòng điện tối đa ra (3.3V) 50mA
Bộ nhớ flash 32KB (Atmega 328) với 0.5KB dùng bởi bootloader
SRAM 2 KB (ATmega328)
ESPROM 1 KB (ATmega328)
Tham khảo thêm một số chức năng của các chân trên Arduino.

Hour Of Code Việt Nam