Trong bài hướng dẫn này, hourofcode.vn xin hướng dẫn chi tiết các phép toán trong nhóm Math Operator của Scratch, giúp các bạn nhỏ nắm vững hơn và sử dụng chúng một cách hợp lý trong các tình huống lập trình sau này. Trong slide lần này hourofcode.vn tạm thời sẽ đưa lên slide hướng dẫn bằng tiếng anh và hình ảnh minh hoạ. Trong thời gian gần nhất hourofcode.vn sẽ đưa slide Tiếng Việt lên để tất cả chúng ta đều có thể làm theo