Khi có nhu cầu sử dụng Scratch, bạn có thể tiếp cận theo hai cách sau:
1/ Sử dụng bản Scratch được tích hợp trực tiếp và duy nhất tại Website của nhà phát triển http://scratch.mit.edu. Ở đây bạn có thể thiết kế, lưu trữ và chia sẻ dự án của mình. Tuy nhiên, bạn cần đăng ký tài khoản để có đủ tính năng sử dụng.
2/ Download và cài đặt Scratch trên máy tính cá nhân. Khi Scratch được cài đặt trực tiếp trên máy tính, bạn có thể chủ động sử dụng mà không cần kết nối Internet và bạn cũng có thể sử dụng những tài nguyên riêng trên máy tính một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Trong bài học này, học viên sẽ được hướng dẫn chi tiết cách đăng ký tạo một tài khoản Scratch Online trên website của nhà phát triển và cài đặt phiên bản Scratch Offline trên máy tính cá nhân để sử dụng cho mục đích nghiên cứu, học tập.

GIAO DIỆN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

(Hình ảnh được trích ra từ giáo trình học tập)

bai2a

GIAO DIỆN CÀI ĐẶT SCRATCH

(Hình ảnh được trích ra từ giáo trình học tập)

bai2b