Sản phẩm học sinh : Halloween Trần thế khang

Học lập trình không chỉ giúp các em làm quen với khoa học máy tính mà con giúp các em kích thích tư duy và khả năng sáng tạo. Hãy cùng trải nghiệm những sản phẩm từ chính các em học sinh tại Trung tâm lập trình cho trẻ em Hour Of Code Việt Nam, các bạn sẽ thấy rằng, sự sáng tạo của trẻ em dường như không có giới hạn. Tên sản phẩm: Halloween Game Người thực hiện: Trần Thế Khang - Trường THCS ...
Read More

Sản phẩm học sinh: Halloween Ngô Vũ Nhật Minh

Học lập trình không chỉ giúp các em làm quen với khoa học máy tính mà con giúp các em kích thích tư duy và khả năng sáng tạo. Hãy cùng trải nghiệm những sản phẩm từ chính các em học sinh tại Trung tâm lập trình cho trẻ em Hour Of Code Việt Nam, các bạn sẽ thấy rằng, sự sáng tạo của trẻ em dường như không có giới hạn. Người thực hiện: Ngô Vũ Nhật Minh Lớp 6 trường Giảng võ Ý Tưởng game: Chú dơi ...
Read More

Sản phẩm học sinh: Halloween Lê Minh

Học lập trình không chỉ giúp các em làm quen với khoa học máy tính mà con giúp các em kích thích tư duy và khả năng sáng tạo. Hãy cùng trải nghiệm những sản phẩm từ chính các em học sinh tại Trung tâm lập trình cho trẻ em Hour Of Code Việt Nam, các bạn sẽ thấy rằng, sự sáng tạo của trẻ em dường như không có giới hạn. Người thực hiện: Lê Minh Lớp 5 trưởng Tiểu học Thành Công Ý tưởng game: kết hợ...
Read More

Sản phẩm học sinh: Halloween Đào Gia Nam

Học lập trình không chỉ giúp các em làm quen với khoa học máy tính mà con giúp các em kích thích tư duy và khả năng sáng tạo. Hãy cùng trải nghiệm những sản phẩm từ chính các em học sinh tại Trung tâm lập trình cho trẻ em Hour Of Code Việt Nam, các bạn sẽ thấy rằng, sự sáng tạo của trẻ em dường như không có giới hạn. Người thực hiện: Đào Gia Nam Lớp 7 trường THCS Ngô Sĩ Liên Ý Tưởng Game: Hal...
Read More

Sản phẩm học sinh: Halloween Bùi Đức Thành

Học lập trình không chỉ giúp các em làm quen với khoa học máy tính mà con giúp các em kích thích tư duy và khả năng sáng tạo. Hãy cùng trải nghiệm những sản phẩm từ chính các em học sinh tại Trung tâm lập trình cho trẻ em Hour Of Code Việt Nam, các bạn sẽ thấy rằng, sự sáng tạo của trẻ em dường như không có giới hạn. Người thực hiện : Bùi Đức Thành Lớp 8 trường THCS Archimedes Academy Ý T...
Read More

Sản phẩm học sinh: Halloween Đặng Thái Sơn

Học lập trình không chỉ giúp các em làm quen với khoa học máy tính mà con giúp các em kích thích tư duy và khả năng sáng tạo. Hãy cùng trải nghiệm những sản phẩm từ chính các em học sinh tại Trung tâm lập trình cho trẻ em Hour Of Code Việt Nam, các bạn sẽ thấy rằng, sự sáng tạo của trẻ em dường như không có giới hạn. Người Thực Hiện: Đặng Thái Sơn Lớp 7 trường trung học Vinschool Ý tưởng game: ...
Read More

Sản phẩm học sinh: Halloween Ngô Việt Anh

Học lập trình scratch không chỉ giúp các em làm quen với khoa học máy tính mà con giúp các em kích thích tư duy và khả năng sáng tạo. Hãy cùng trải nghiệm những sản phẩm từ chính các em học sinh tại Trung tâm lập trình cho trẻ em Hour Of Code Việt Nam. Các bạn sẽ thấy rằng, sự sáng tạo của trẻ em khi học lập trình Scratch dường như không có giới hạn. Người thực hiện: Ngô Việt Anh Lớp 5 trường ...
Read More

Sản phẩm học sinh: Halloween Phạm Nhật Minh

Học lập trình không chỉ giúp các em làm quen với khoa học máy tính mà con giúp các em kích thích tư duy và khả năng sáng tạo. Hãy cùng trải nghiệm những sản phẩm từ chính các em học sinh tại Trung tâm lập trình cho trẻ em Hour Of Code Việt Nam, các bạn sẽ thấy rằng, sự sáng tạo của trẻ em dường như không có giới hạn. Sản phẩm: Halloween Game Thực hiện: Phạm Nhật Minh Lớp 6a2 - THCS Thanh Xuân ...
Read More

Sản phẩm học sinh: Halloween Lê Đức Vương

Học lập trình không chỉ giúp các em làm quen với khoa học máy tính mà con giúp các em kích thích tư duy và khả năng sáng tạo. Hãy cùng trải nghiệm những sản phẩm từ chính các em học sinh tại Trung tâm lập trình cho trẻ em Hour Of Code Việt Nam, các bạn sẽ thấy rằng, sự sáng tạo của trẻ em dường như không có giới hạn. Thực hiện: Lê Đức Vượng Lớp 3 - Trường Tiểu học Trung Yên Ý Tưởng game: Với ch...
Read More

Sản phẩm học sinh: Halloween Nguyễn Phan Anh

Học lập trình không chỉ giúp các em làm quen với khoa học máy tính mà con giúp các em kích thích tư duy và khả năng sáng tạo. Hãy cùng trải nghiệm những sản phẩm từ chính các em học sinh tại Trung tâm lập trình cho trẻ em Hour Of Code Việt Nam, các bạn sẽ thấy rằng, sự sáng tạo của trẻ em dường như không có giới hạn. Người thực hiện: Nguyễn Phan Anh Lớp 4 trường tiểu học Trạm Trôi Với chủ đề " ...
Read More