Lập trình Scratch không chỉ là công cụ học tập đơn thuần. Lập trình Scratch còn giúp trẻ phát triển tư duy một cách toàn diện. Nhiều người nghĩ rằng học lập trình cần phải học tốt toán học, cần phải có tư duy tốt. Nhưng điều đó không hoàn toàn đúng vì chính những người học lập trình cho thấy rằng: Học lập trình giúp họ tư duy tốt hơn, học toán tốt hơn và đưa ra các giải pháp giải quyết vấn đề linh hoạt và tốt hơn. Học lập trình Scratch không chỉ giúp trẻ học toán tốt hơn mà cả những môn học khác như lịch sử, địa lý. Hãy cùng trải nghiệm 1 trò chơi dưới đây để thấy được điều đó.

Hour Of Code Việt Nam