logo Hour Of Code Việt Nam

TUYỂN SINH LỚP HỌC ONLINE CHÀO HÈ 2024

Đây là bài mở đầu cho loạt bài viết tìm hiểu về các thuộc tính quan trọng trong CSS mà bạn cần nắm. Một trong các loại thuộc tính đơn giản nhất nhưng lại dùng nhiều nhất là các thuộc tính được dùng để thay đổi cách hiển thị của văn bản, được gọi là Text Styles.Text Styles trong CSS hiện tại có khoảng 13 thuộc tính được sử dụng bao gồm căn lề văn bản, trang trí văn bản, định hướng văn bản,…. Một số thuộc tính khi dùng:

  1. Text-align

Thuộc tính text-align này sẽ giúp bạn tùy chỉnh canh lề cho các đoạn văn bản bên trong website. Thuộc tính này hỗ trợ cho bạn các giá trị sau:

Text-align:left -Căn lề văn bản từ bên trái.

Text-align:right -Căn lề từ bên phải.

Text-align:center-Căn lề từ giữa.

Text-align: Justipy -Căn lề đều giữa hai bên.

2. Text-decoration

Thuộc tính này sẽ giúp bạn trang trí lại văn bản hiển thị trên tài liệu theo một số kiểu nhất định.

Text-decoration: overline | underline | line-through| none

Ngoài ra thuộc tính này còn có thêm một số thuộc tính con của nó nhưng lại chưa được hỗ trợ bởi các trình duyệt thông dụng, đó là text-decoration-color, text-decoration-line và text-decoration-style

3.Text-indent

Thuộc tính này sẽ tạo ra một khoảng trắng bên trái của văn bản (hoặc bên phải của văn bản với các ngôn ngữ hiển thị từ phải sang trái), giá trị của nó là số kèm theo đơn vị đo lường.

4.Text-shadow

Thuộc tính này để thêm bóng đổ cho văn bản nếu bạn thích sự bóng bẩy.

Text-shadow: [màu sắc] [tọa độ] [độ mờ]

5.Text-transform

Nếu bạn muốn tùy chỉnh việc hiển thị chữ in hoa hay in thường trong đoạn văn bản mà không cần viết thủ công cả đoạn văn bản thì có thể sử dụng thuộc tính Text-transform này mà thôi.

Tóm lại:

Mặc dù các thuộc tính dành cho việc trang trí văn bản không chỉ có bấy nhiêu nhưng các thuộc tính mình không đề cập tới hiện tại ít sử dụng hoặc không tương thích với đa số các trình duyệt hiện nay.

Với những thứ đơn giản như vậy là các bạn đã có thể tạo đoạn văn bạt đẹp rồi.

Table of Contents

Share this post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Related posts

Thông tin tuyển sinh 2024

Khóa học lập trình ONLINE tại Hourofcode (Chào hè – 2024) Mùa hè sắp đến, và đây là cơ hội tuyệt vời cho các em

Read More »

Keep in touch

Hãy đăng ký email để nhận được những thông tin khuyến mãi cũng như chính sách học phí tốt nhất dành cho bé.