logo Hour Of Code Việt Nam

Blog - Library

Tổng hợp những sản phẩm học sinh xuất sắc – Những bài viết, chia sẻ hay

Lập trình Scratch: Trò chơi Flappy Bat version 1.2

Hour Of Code | Đơn vị đạo tạo lập trình cho trẻ em đầu tiên tại Việt Nam
Sản phẩm học sinh
Tên sản phẩm: Trò chơi Flappy Bat
Học sinh: Cao Khôi Nguyên
Lớp/ Khối: 7 (CLB ICT)
Hướng Dẫn: dùng các phím mũi tên để di chuyển, tránh các con ma.

Read More »