Sản phẩm học sinh: Trò chơi Dinosaur Google Chrome

LẬP TRÌNH SCRATCH, NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PHÙ HỢP CHO TRẺ

Scratch là tên gọi của một loại ngôn ngữ lập trình, được nghiên cứu và phát triển bởi trung tâm Media Lab của Viện công nghệ MIT. Viện Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology) thành lập năm 1981 ở TP Cambridge, Bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Dẫn đầu dự án nghiên cứu sáng tạo ra ngôn ngữ này là giáo sư Mitchel Resnick. Ông cũng là giám đốc điều hành của nhóm Lifelong Kindergarten. Hiện nay lập trình Scratch đã được đưa vào trường học như một môn học chính khóa ở một số trường mô hình quốc tế. Học sinh có thể sử dụng Scratch để tạo ra những sản phẩm học tập đầy sức sáng tạo.

LẬP TRÌNH SCRATCH GIÚP TRẺ MÔ PHỎNG Ý TƯỞNG TRỰC QUAN.

Thay vì trình bày một ý tưởng, một dự án bằng lời. Trẻ học lập trình Scratch có thể diễn tả, trình bày ý tưởng bằng một trò chơi, hay một sản phẩm trực quan. Sản phẩm mà bạn sắp trải nghiệm dưới dây là một minh chứng.

Sản phẩm lập trình game – môn Công nghệ thông tin (ICT)
Thực hiện: học sinh Cao Khôi Nguyên – Khối 7

Giáo viên hướng dẫn: thầy Billy Nguyễn

Hướng dẫn trò chơi: Ấn phím cách để nhảy lên, tốc độ trò chơi sẽ tăng dần.


Table of Contents

Share this post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Related posts

Keep in touch

Hãy đăng ký email để nhận được những thông tin khuyến mãi cũng như chính sách học phí tốt nhất dành cho bé.