Trải qua nhiều lần thay đổi diện mạo, đến nay giao diện Scratch đã trở nên thân thiện, dễ sử dụng đối với mọi người. Toàn bộ giao diện Scratch được chia thành 8 khu vực khác nhau, mỗi khu vực có những nhiệm vụ và chức năng riêng. Đặc biệt là khu vực Block (ký hiệu số 3 trong hình), được xem là khu vực lõi của Scratch. Khu vực này chứa toàn bộ các khối lệnh giúp bạn thực hiện công việc lập trình, thiết kế kịch bản.

Trong bài học này, học viên sẽ được tìm hiểu về cấu tạo giao diện Scratch, hiểu ý nghĩa và tác dụng của mỗi khu vực chức năng để chuẩn bị kiến thức nền tảng nhằm khám phá các nội dung tiếp theo.

CẤU TẠO GIAO DIỆN SCRATCH 2.0

(Hình ảnh được trích ra từ giáo trình học tập)

20130514110054-1_0_0