Sản phẩm: Halloween Game

Người thực hiện: Hoàng Trung Hải
Lớp 5 trường tiểu học Quan Hoa
Ý tưởng game: thành phố yên bình Hà Nội bỗng một ngày bị thế lực ác ma xâm nhập. con người cần đứng lên bảo vệ thành phố của mình
Hướng dẫn chơi: dùng chuột di chuyển thanh gươm tiêu diệt