Giới thiệu về Adobe Photoshop CS6.

CS là gói các phần mềm, công cụ chỉnh sửa dành cho các nhà thiết kế ảnh, video, âm thanh, web… Trọn bộ CS6 gồm 14 ứng dụng được phân phối theo bốn gói khác nhau gồm: CS6 Design & Web Premium (hướng tới các nhà thiết kế trang web), CS6 Design Standard (gói tiêu chuẩn), CS6 Production Premium (các nhà sản xuất phim) và CS6 Master Collection (bộ cao cấp)

Hướng dẫn cài đặt photoshop CS6.

Đầu tiên chúng ta hãy tải file cài đặt về máy tính:

Tải file cài đặt:

– Tên Lửa: http://adf.ly/1bgyQF
Bước 1: Chọn Install- I have serial namber
1
Bước 2: Chọn ngôn ngữ
2
Bước 3: Ngắt internet và điền Key.
Code: 1330-1642-1085-1634-7670-7031
3
Bước 4: Ngắt kết nối internet và chọn Connect later
4
Bước 5: Chọn ngôn ngữ và cài đặt.
5
Chúng ta đợi chút xíu cho quá trình cài đặt xong sẽ được kết quả sau:
7
Cảm ơn các bạn!