Ứng dụng công nghệ AR -VR vào giáo dục

Trong thời đại công nghệ 4.0 ngày càng hiện đại thay đổi văn hóa xã hội, các nhà làm giáo dục cũng cần phải bám sát các thay đổi của công việc và nắm bắt lấy cuộc cách mạng giáo dục, không chỉ tìm hiểu những thay đổi về môn tin học dành cho học đường như lập trình Scratch, Kodu game lab, Lập trình Arduino…Các nhà giáo dục cũng đã tìm hiểu đến ứng dụng AR. Ứng dụng này là công cụ giúp học sinh kết nối với bạn bè và học hỏi theo cách dễ dàng hơn.

Tương tự như các công nghệ khác, AR có tiềm năng trở thành một công nghệ học tập constructivist hiệu quả để hỗ trợ các mục tiêu học tập cá nhân của học sinh, sinh viên bằng cách đưa những hình ảnh trong sách, vở thành hình 3D thực tế ảo.

Đối với thế hệ học sinh tương lai, ứng dụng AR cho giáo dục vào lớp học hay chương trình đào tạo là cách giúp khuyến khích sự tham gia tích cực và đóng góp vào việc duy trì học sinh.

Table of Contents

Share this post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Related posts

Keep in touch

Hãy đăng ký email để nhận được những thông tin khuyến mãi cũng như chính sách học phí tốt nhất dành cho bé.