Blog - Library

Tổng hợp những sản phẩm học sinh xuất sắc – Những bài viết, chia sẻ hay

Kinh nghiệm làm bài thi IC3 đạt hiệu quả nhất

HOUR OF CODE | Địa chỉ học lập trình, tin học tốt nhất cho trẻ em
IC3 GS4 được xây dựng bao gồm 03 bài thi thành phần:

Máy tính căn bản (Computing Fundamentals): Gồm các nội dung cơ bản về phần cứng, phần mềm, hệ điều hành và cách xử lý những sự cố thường gặp.
Các ứng dụng chính (Key Applications): Gồm các kiến thức cơ bản về các phần mềm ứng dụng trong bộ phần mềm Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Access.
Cuộc sống trực tuyến (Living Online): Gồm các khái niệm cơ bản về mạng máy tính, cách sử dụng và tìm kiếm thông tin trên mạng, các phần mềm duyệt web, thư điện tử, mạng xã hội và các quy tắc ứng xử trên mạng, sử dụng máy tính an toàn.

Read More »