Học dựng phim cho trẻ em tại Hour Of Code

Ngày nay, học dựng phim là sở thích và cũng là sự quan tâm của rất nhiều em nhỏ. Đáp ứng nhu cầu đó, trung tâm Hour Of Code Việt Nam với những khóa học dựng phim cho trẻ nhỏ cơ bản sẽ giúp các em đến gần hơn với điện ảnh và thỏa sức trong lĩnh vực mình yêu thích. Trẻ em cũng có thể học dựng phim Dựng phim với trẻ em hiện nay không còn là lĩnh vực khó khăn khi mà có nhiều phần mềm hỗ trợ cho quá t...
Read More