BSA: Việt Nam xếp cuối bảng về chính sách điện toán đám mây

Liên minh phần mềm BSA vừa công bố nghiên cứu Thẻ điểm điện toán đám mây toàn cầu 2016. Trong nghiên cứu xếp hạng chính sách điện toán đám mây của 24 nền kinh tế có ngành CNTT phát triển này, Việt Nam vẫn ở hạng 24/24. Theo Liên minh phần mềm BSA, nghiên cứu Thẻ điểm điện toán đám mây toàn cầu 2016 của BSA tiến hành xếp hạng mức độ sẵn sàng trong lĩnh vực điện toán đám mây của 24 quốc gia lớn, ch...
Read More