Ứng dụng công nghệ AR -VR vào giáo dục

Trong thời đại công nghệ 4.0 ngày càng hiện đại thay đổi văn hóa xã hội, các nhà làm giáo dục cũng cần phải bám sát các thay đổi của công việc và nắm bắt lấy cuộc cách mạng giáo dục, không chỉ tìm hiểu những thay đổi về môn tin học dành cho học đường như lập trình Scratch, Kodu game lab, Lập trình Arduino...Các nhà giáo dục cũng đã tìm hiểu đến ứng dụng AR. Ứng dụng này là công cụ giúp học sinh kế...
Read More