Tự lập trình game Flappy Bird trong 20 phút

Cám ơn Code.org. Ngay bây giờ chúng ta sẽ thiết kế game Flappy Bird chỉ trong vòng 20 phút. Với cách tạo ra giao diện đơn giản, chương trình"Make Your Own Flappy Bird" được xây dựng với mục đích giúp trẻ em làm quen với kiến thức lập trình cơ bản. Lập trình Flappy Bird từ code.org (nguồn: 5giay.vn) Là ứng dụng chạy trên nền Web, chương trình có giao diện đơn giản dành cho những trẻ nhỏ có độ tuổ...
Read More

Tự lập trình game Flappy Bird trong 20 phút

Cám ơn Code.org. Ngay bây giờ chúng ta sẽ thiết kế game Flappy Bird chỉ trong vòng 20 phút. Với cách tạo ra giao diện đơn giản, chương trình"Make Your Own Flappy Bird" được xây dựng với mục đích giúp trẻ em làm quen với kiến thức lập trình cơ bản. Lập trình Flappy Bird từ code.org (nguồn: 5giay.vn) Là ứng dụng chạy trên nền Web, chương trình có giao diện đơn giản dành cho những trẻ nhỏ có độ tuổ...
Read More