Vui chơi an toàn trên Facebook và mạng xã hội

Các bạn trẻ thân mến, mạng xã hội và face book không còn là thứ gì đó xa lạ với tất cả chúng ta. Cách bạn thể hiện bản thân trên Facebook và mạng xã hội nói lên rất rõ về con người bạn—cũng giống như những gì bạn nói và làm tại trường học hoặc với bạn bè. Ở tất cả các nơi công cộng, trực tuyến và ngoại tuyến, điều quan trọng là hãy thể hiện bản thân giống người bạn muốn. Tầm quan trọng của việc "...
Read More