Family Link

Khi con bạn bắt đầu sử dụng thiết bị Android* của mình, ứng dụng Families Link của Google có thể giúp bạn thiết lập một số quy tắc kỹ thuật số cơ bản. Bạn có thể tạo Tài khoản Google cho con mình giống như của chính bạn và thực hiện những việc như quản lý ứng dụng, theo dõi thời gian trên màn hình và đặt giờ đi ngủ cho thiết bị của con bạn.

Thiết lập Family Link

Trước khi tải xuống ứng dụng, hãy tìm hiểu thêm về những thiết bị tương thích với Family Link và những gì bạn cần để thiết lập tài khoản cho con bạn.

Bạn cần:

  • Có một thiết bị Android tương thích dành cho con bạn

  • Có một Tài khoản Google quản lý bằng Families Link dành cho con bạn

  • Có thiết bị tương thích của riêng bạn (Android hoặc iPhone)

  • Có Tài khoản Google của riêng bạn

  • Ở trong khu vực đủ điều kiện

Family Link có thể sử dụng tại đâu?

Families Link hiện sử dụng được ở các quốc gia sau:

  • Úc

  • Ireland

  • New Zealand

  • Hoa Kỳ

Hour Of Code Việt Nam (theo Google Family Link)